Benvenuti sul sito di Tavenna

Lu pajes’ nuostr’ va p’nnuminét’
p’cché tè l’aria fin’ nuttate e jurnéte.
S’ la matina priest’ t’affiecci a la funestra,
p’ llaria sient’ n’addora di jinestra.
La sera invece fann’ da cuntorn’
li mill’ e mill’ luci d’ cient’ e cchiù pajsci tutt’ attuorn’